Partnerstwo

Projekt LOWE realizuje partnerstwo złożone z czterech instytucji:

LIDER PROJEKTU

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

PARTNERZY PROJEKTU