Kontakt

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach
dawny Dom Nauczyciela (piętro 1)

ul. Szkolna 1

42-270 Kłomnice

E-mail: lowe@klomnice.pl

Tel. 34 3281 122 wew. 114 lub 34 347 31 72

Koordynator projektu: Karolina Gonera