Podsumowanie projektu ASA LOWE 2.0

Podsumowanie projektu ASA LOWE 2.0

Rok 2020 był dla nas wszystkich bardzo trudny. Koronawirus  sprawił, że zaplanowane zajęcia w ramach projektu zostały zawieszone, a następnie zakończone zgodnie z terminem realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Jednakże mimo trudności udało nam się częściowo zrealizować zajęcia. W ramach projektu prowadzone były 4 bloki zajęć:

  • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej, 
  • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych (język angielski),
  • CYFROKLUB SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych,  
  • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych.

W zajęciach uczestniczyło 31 osób.

Niestety z przyczyn niezależnych od nas nie zostały zrealizowane zajęcia:

  • AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – rozwijanie kompetencji społecznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć!