Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach:

  • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej, zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00,
  • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych (język angielski), zajęcia odbywają się w środy i piątki od godz. 10.00 do 12.00,
  • CYFROKLUB SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych, zajęcia we wtorki i czwartki od godz. 12.00 do 14.00,
  • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych, zajęcia w poniedziałki od godz. 17.00 do 21.00,
  • AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – rozwijanie kompetencji społecznych – planowane zajęcia w październiku i listopadzie.

 

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” (pierwszego LOWE przy SP w Kłomnicach).