Nowe ASA LOWE!

Nowe ASA LOWE!

Adresatem projektu są osoby 60+ oraz młodzież Gminy Kłomnice. Głównym celem projektu jest wsparcie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej i zdrowotnej osób powyżej 60. roku życia oraz wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Już niebawem podamy harmonogram zajęć, które odbywać się będą od września do końca listopada 2020.

Akademia Seniora Aktywnego to afirmacja doświadczenia, autorytetu i wieku poprzez współtworzenie, współuczestnictwo i współodpowiedzialność:

  • AKADEMIA (zgodnie z platońskim podejściem) to miejsce wiedzy, debaty publicznej, filozofowania, kształtowania wiedzy, umiejętności, postaw – czyli dzisiejszych kompetencji;
  • SENIOR – osoba starsza wiekiem, posiadająca wiedzę, doświadczenie, autorytet z tym związany;
  • AKTYWNY – przejawiający inicjatywę, biorący czynny udział w czymś.

W ramach projektu młodzież i dorośli będą wspólnie realizować zajęcia w blokach tematycznych:

  • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej; 56 godzin zajęć;
  • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski); 56 godzin zajęć;
  • CYFROKLUB SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych; 56 godzin zajęć;
  • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych; 42 godziny zajęć;
  • AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – rozwijanie kompetencji społecznych; 18 godzin zajęć.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” (pierwszego LOWE przy SP w Kłomnicach).