Język angielski dla Seniorów

Język angielski dla Seniorów

W ramach projektu ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach, rozpoczęliśmy zajęcia z języka angielskiego.

Okno na świat – rozwijanie kompetencji językowych, to blok 64 godzin zajęć dla 25 osób 60+, które zostaną przeprowadzone od września do końca grudnia 2019 r. Połowa z tych zajęć odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach (każdy piątek od 11.00 do 13.00), a druga połowa w Klubie Seniora w Nieznanicach (każdy wtorek od 11.00 do 13.00). Zajęcia prowadzi Klaudia Jura.

20 września uroczyście Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk otworzył pierwsze zajęcia, życząc seniorom owocnej nauki.

Dzięki współpracy Urzędu Gminy zajęcia w całości sfinansowane są w ramach projektu przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa, która to pozyskała pieniądze z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.