Wolne miejsca-Kurs na Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Wolne miejsca-Kurs na Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Zostało jeszcze kilka miejsc wolnych na kurs! Osoby chętne prosimy o zgłoszenia drogą mailową!
Kurs jest całkowicie bezpłatny, a po zakończeniu dostaną Państwo dokument potwierdzający ukończenie kursu – świadectwo!!!

Wyjątkowo na adres karolina7gonera@gmail.com

Koordynator projektu
Karolina Gonera.