Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej!

Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej!

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zgłoszenia na kurs przyjmowaliśmy drogą elektroniczną pod adresem lowe@klomnice.pl lub telefonicznie tel. 34 3281 122 wew. 114. 
Kurs, dzięki któremu możesz znaleźć wymarzoną pracę. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, domach seniora, zakładach pielęgnacji oraz domach dla bezdomnych. W ramach kursu oferujemy również kontakt z firmą rekrutującą do pracy w kraju i za granicą.