klub RODZICA w LOWE!

klub RODZICA w LOWE!

Zapraszamy wszystkich rodziców, opiekunów, dziadków do klubu RODZICA w LOWE. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 lutego o godz. 17.00 w siedzibie LOWE (dawny Dom Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach, piętro 1).

Na spotkaniach będą poruszane ciekawe kwestie odnoście życia szkoły. Zachęcamy do czynnego udziału!