Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej!

Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej!

REKRUTACJA

Kurs opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej!
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem lowe@klomnice.pl lub telefonicznie tel. 34 3281 122 wew. 110. Rekrutacja trwa do 21 lutego 2018 r.
Liczba miejsc ograniczona!!!
Kurs, dzięki któremu możesz znaleźć wymarzoną pracę. Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, domach seniora, zakładach pielęgnacji oraz domach dla bezdomnych. W ramach kursu oferujemy również kontakt z firmą rekrutującą do pracy w kraju i za granicą.