Pierwsza Pomoc bardzo potrzebna!

Pierwsza Pomoc bardzo potrzebna!
Zainteresowanie kursem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej jest większe niż mogliśmy przypuszczać! Dlatego ponowiliśmy 20 stycznia kurs. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której znajomość technik udzielania pierwszej  pomocy oraz umiejętność szybkiego reagowania uratuje komuś życie.

 
Omówione podczas szkolenia zostały poniższe zagadnienia:
 
 • Dolegliwości bólowe w obrębie klatki piersiowej
 • Odmrożenia, oparzenia (w tym udar słoneczny)
 • Padaczka
 • Porażenie prądem elektrycznym (w tym porażenie piorunem)
 • Postępowanie na miejscu zdarzenia
 • Pozycja bezpieczna
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Skręcenia, zwichnięcia, złamania
 • Stłuczenia, zranienia, krwotoki
 • Ukąszenia, użądlenia
 • Urazy kręgosłupa, urazy głowy
 • Wstrząs, omdlenie, utrata przytomności
 • Zakrztuszenie i zadławienie
 • Zatrucia
Każdy uczestnik odbytego szkolenia dostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat.